Nasz zespół

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

Przejdź do - Edyta Widawska

Edyta Widawska

Edyta Widawska – założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UŚ, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. 

Czytaj więcej o: Edyta Widawska
Przejdź do - Izabela Krasiejko

Izabela Krasiejko

dr hab. Izabela Krasiejko - profesor w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Czytaj więcej o: Izabela Krasiejko
Przejdź do - Dorota Gębuś

Dorota Gębuś

Dorota Gębuś – doktor nauk humanistycznych, pedagog i socjolog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. 

Czytaj więcej o: Dorota Gębuś
Przejdź do - Monika Podgórska

Monika Podgórska

Mgr pedagogiki, coach, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca mediator sądowy w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich oraz cywilnych. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania: oświatą, administracją samorządowa, ochroną zdrowia oraz praca socjalna i organizacja pomocy społecznej.

Czytaj więcej o: Monika Podgórska
Przejdź do - Zbigniew Łęski

Zbigniew Łęski

Zbigniew Łęski - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej AJD w Częstochowie. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD do spraw e-learningu. 

Czytaj więcej o: Zbigniew Łęski
Przejdź do - Zbigniew Wieczorek

Zbigniew Wieczorek

Zbigniew Wieczorek - doktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny i socjolog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Od dziewiętnastu lat prowadzi treningi asertywności i umiejętności komunikacyjnych.

Czytaj więcej o: Zbigniew Wieczorek