Sprawnym piórem – konkurs dla Aktywnych Dziennikarzy Obywatelskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie „Sprawnym piórem – konkurs dla Aktywnych Dziennikarzy Obywatelskich”. 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Częstochowy, który ukończyli 60 rok życia.  Przedmiotem konkursu jest artykuł prasowy napisany w formie wybranej przez uczestnika (reportaż, wywiad, recenzja, felieton…).

Artykuł musi składać się z co najmniej 500 znaków (bez spacji), do artykułu mogą być dołączone zdjęcia wykonane przez autora.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 13 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 (liczy się data wpływu) osobiście (na nośniku elektronicznym) wraz z poprawnie wypełniona kartą zgłoszeniową (Załącznik 1 do Regulaminu konkursu) w biurze projektu „Obywatelski katalizator zmiany II”, w Częstochowie, Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3, lub w biurze Partnera: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21, pokój 32, lub przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@pimis.pl  oraz oświadczeniem uczestnika o przyjęciu do wiadomości, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w pracy konkursowej.

Prace konkursowe będą publikowane w sposób ciągły na portalu gazetaobywatelska.czest.pl zgodnie z kolejnością ich przekazywania lub nadsyłania.

System do oddawania głosów (polubień, „lajków”) na zamieszczone artykuły zostanie uruchomiony na portalu gazetaobywatelska.czest.pl w terminie 04.12.2016 r. godz. 9:00 do 13.12.2016 r. godz. 24:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15.12.2016 r. podczas konferencji podsumowującej realizację projektu „Obywatelski katalizator zmiany II” której rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 11:00. Konferencja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu: http://www.pimis.pl/projekty/okz2/ oraz profilu Obywatelski Katalizator Zmiany na Facebook’u.

Zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe:

a) Nagroda główna – przyznana zostanie jednemu autorowi/ce przez Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony na stronie projektu w dniu 14.12.2016 r. Komisja Konkursowa oceniać będzie poszczególne artykuły pod kątem ujęcia i prezentacji tematu (oryginalny, ciekawy sposób podejścia do tematu, poprawność języka) oraz rzetelność informacyjną. Laureat/ka konkursu zostanie wyłoniony/a przez Komisję Konkursową, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

b) Nagroda czytelników - zostanie przyznana jednemu autorowi/ce, którego/ej artykuł umieszczony na portalu gazetaobywatelska.czest.pl zdobędzie największą liczbę polubień („lajków”).

c) Nagroda za aktywność - zostanie przyznana jednemu autorowi/ce, który/a zgłosił najwięcej prac do konkursu.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Obywatelski katalizator zmiany II”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Przed złożeniem prac prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Informacji na temat konkursu udzielają:

Agnieszka Rutkowska - tel. 34 34 30 038

Agata Wierny - tel. 34 37 07 498