Jesteś tutaj: Start / O Projekcie

O Projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest wzrost aktywności obywatelskiej  w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego, wolontariatu oraz inicjowania i prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych mieszkańców i mieszkanek Częstochowy w wieku 60 lat i więcej.

Działania projektowe będą obejmowały zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa w ramach trzech Akademii:

- Akademii Dziennikarza Obywatelskiego

- Akademii Wolontariatu

- Akademii Lokalnego Aktywnego Lidera.

Ponadto zaplanowano stworzenie internetowego portalu dziennikarskiego gazetaobywatelska.czest.pl, na którym dziennikarze obywatelscy przeszkoleni w ramach Akademii będą zamieszczać swoje artykuły. Na portalu planuje się również stworzenie „zakładki” z informacjami na temat bieżących przedsięwzięć wolontariackich realizowanych przez formalne i nieformalne grupy/organizacje (w tym Lokalnych Aktywnych Liderów i wolontariuszy przeszkolonych w ramach Akademii Wolontariatu).

W celu maksymalizacji oddziaływania Projektu zaplanowano organizację gry miejskiej, której tematem przewodnim  jest lokalna aktywność obywatelska oraz konkurs na najaktywniejszego dziennikarza obywatelskiego.