Zakres działań projektowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego (ADO)

W ramach szkoleń uczestnicy wezmą udział w warsztatach dziennikarskich (zapoznanie się ze sposobami pracy redakcyjnej, retoryką dziennikarską, gatunkami dziennikarskimi) i zostaną gruntownie przeszkoleni z podstaw prawa prasowego oraz wykorzystania Internetu jako przestrzeni działań obywatelskich.

Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 2 godzin doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia notatek prasowych i artykułów oraz 2 godziny doradztwa indywidualnego w zakresie wykorzystania komputera i przestrzeni Internetu (w tym mediów społecznościowych) do promowania i rozwijania działalności dziennikarza obywatelskiego.

Zakłada się również przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera (obsługa edytora tekstów i przeglądarek internetowych) i korzystania z portalu gazetaobywatelska.czest.pl

Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: wrzesień – grudzień 2016 r.

 

Stworzenie internetowego portalu dziennikarskiego gazetaobywatelska.czest.pl

W ramach działania planuje się stworzenie portalu dziennikarskiego, gdzie odpowiednio przygotowani w ramach szkoleń ADO dziennikarze obywatelscy będą mogli samodzielnie umieszczać swoje artykuły dotyczące poszczególnych dzielnic (m.in. informacje o przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności).

Portal zostanie oddany do użytku do końca października 2016 r.

 

Akademia Wolontariatu

W ramach Akademii Wolontariatu (dalej: AW) zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty dzięki którym uczestnicy/czki zdobędą wiedzę na temat formy aktywności społecznej jaką jest wolontariat. AW przygotuje uczestników do podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności, w tym osób potrzebujących, chorych, niesamodzielnych.

Akademia Wolontariatu będzie obejmowała:

- szkolenie „Dlaczego warto być wolontariuszem” (2 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Dobra komunikacja jako podstawa skutecznego wolontariatu” (4 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Zachowania asertywne w pracy wolontariusza” (4 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Moje zasoby” (4 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Praca z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi” (4 godz.)

- warsztaty z planowania i realizacji projektów wolontariackich oraz przygotowanie własnego projektu i realizacja działań na rzecz innych (12 godz.)

 Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: wrzesień – grudzień 2016 r.

 

Akademia Lokalnego Aktywnego Lidera

W ramach Akademii Lidera zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dzięki którym uczestnicy/czki  nabędą umiejętność podejmowania działań na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnorodnych inicjatyw społecznych.

Akademia Lokalnego Aktywnego Lidera składać się będzie z następujących części (każdy uczestnik przechodzi pełny cykl szkoleniowy):

1. Dwudniowe wyjazdowe warsztaty integracyjne, których celem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych;

2. 4 jednodniowe (6 godz.) stacjonarne szkolenia warsztatowe:

- Projektowanie celów i działań w przestrzenie lokalnej z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego

- Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej

- Poszukiwanie i pozyskiwanie sojuszników do działań i wykorzystanie mediów do promocji działań lokalnych

- Opracowanie projektu aktywizującego lokalne społeczności

3. Szkolenie komputerowe – 20 godz. 

Terminy, w jakich będą odbywały się szkolenia: wrzesień – grudzień 2016 r.

 

Gra miejska

Działanie przyczyni się do promocji aktywności obywatelskiej i zwiększenia zaangażowania mieszkańców Częstochowy w podejmowanie inicjatyw odpowiadających na lokalne (dzielnicowe) potrzeby.

Planowany termin – sierpień / wrzesień 2016 r.

 

Konkurs na najaktywniejszego dziennikarza obywatelskiego

Planowany termin – listopad / grudzień 2016 r.

 

Konferencja podsumowująca projekt

Termin: grudzień 2016 r.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!