Akademia Wolontariatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Akademia Wolontariatu

W ramach Akademii Wolontariatu (dalej: AW) zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty dzięki którym uczestnicy/czki zdobędą wiedzę na temat formy aktywności społecznej jaką jest wolontariat. AW przygotuje uczestników do podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności, w tym osób potrzebujących, chorych, niesamodzielnych.

Akademia Wolontariatu będzie obejmowała:

- szkolenie „Dlaczego warto być wolontariuszem” (2 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Dobra komunikacja jako podstawa skutecznego wolontariatu” (4 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Zachowania asertywne w pracy wolontariusza” (4 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Moje zasoby” (4 godz.)

- zajęcia warsztatowe  z tematu: „Praca z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi” (4 godz.)

- warsztaty z planowania i realizacji projektów wolontariackich oraz przygotowanie własnego projektu i realizacja działań na rzecz innych (12 godz.)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ, do pobrania :